Recensioner

Paulina Svensson

Textil/bildkonstnär

Paulina Svensson

Herrskjortor


Paulina Svenssons rapport ger en fin beskrivning av hur en kreativ arbetsprocess kan se ut. Den visar tydligt på vikten av att ha en levande verksamhet med konstruktiva skisstekniker som en förutsättning för ett fruktbart slutresultat. De bästa idéerna "tänks" sällan fram, de uppstår i görandet. Den arbetsprocess som rapporten beskriver förmedlar en ren och skär skaparglädje och arbetslust.


Paulina Svensson skriver i rapporten om sitt intresse för naturvetenskap och reflekterar kring kaos, inte som oordning utan som mångfald; strukturer och mönster som är för komplexa för att låta sig beskrivas. Med sina demonstrerade herrskjortor ger hon sig handgripligt in i matematiken och geometrin. Det dekorativa inslaget i hennes arbete balanseras av en stram geometrisk uppbyggnad som ger tyngd och en ordnande ram åt objekten. De är humoristiska utan att vara vitsiga. Ibland lämnar materialet helt sin "skjortaktighet" och ursprunget bara skymtar förbi som ett vagt spår i någon detalj.


Paulina Svenssons lustmord på herrskjortan som maskulint attribut har en tydlig politisk udd utan att vara övertydlig. Med sina objekt visar hon på ouppmärksammade möjligheter som materialet bär på, en skjorta kan i hennes fingrar förvandlas till utsökta ornament, en svävande skulptural formation eller lysande blommor på en vägg. Hon visar att tingens ordning är inte given, en annan värld är möjlig. Det finns fler sätt att vara man på än vad konventionerna föreskriver, uttrycken för manlighet skulle kunna vara både rikare och friare. Denna gång råkar det gälla en skjorta som transformerats till alternativa strukturer, nästa gång kanske det gäller politiska beslut...

Det är möjligtvis en av konstens viktigaste uppgifter att visa på de ouppmärksammade möjligheter en situation kan bära på. Paulina Svenssons väl genomarbetade projekt visar att det finns många sätt att åstadkomma detta.


Erika Dahlén, opponent